گُل محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گُل: محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار حوادث سناریوی زن شیاد جهت اخاذی از مرد شهرستانی

چند روز قبل مرد جوانی در حالی که همراه دو مرد دیگر به سمت یک دستگاه عابر بانک می‌رفت ناگهان شروع به داد و فریاد کرد و از مردم کمک خواست. 

سناریوی زن شیاد جهت اخاذی از مرد شهرستانی

عبارات مهم : ایران

چند روز قبل مرد جوانی در حالی که همراه دو مرد دیگر به سمت یک دستگاه عابر بانک می رفت ناگهان شروع به داد و فریاد کرد و از مردم کمک خواست.

به گزارش ایران؛وی به رهگذران گفت آن دو مرد قصد دارند حساب بانکی اش را خالی کنند. بدهید ترتیب با کمک مردم و حضور مأموران پلیس، آنها دستگیر شده است و به کلانتری انتقال یافته شدند.

مرد جوان در بیان شکایت خود گفت: من در شهرستان زندگی می کنم چندی قبل در شبکه اینستاگرام با زن جوانی آشنا شدم و او از من دعوت کرد به پایتخت کشور عزیزمان ایران بیایم هنگامی که به منزل اش رفتم ناگهان دیدم دو مرد دیگر هم در منزل هستند آنها مرا به بهانه اینکه مزاحم این زن شده است ام به باد کتک گرفتند و بعد هم از من فیلمبرداری کرده و مجبورم کردند کارت عابر بانکم را به آنها بدهم، این کار را کردم ولی رمز ورودش را اشتباه گفتم. دقایقی بعد آن دو مرد به منزل برگشتند و در حالی که خیلی عصبانی بودند مرا با خود بردند تا حسابم را خالی کنند. من هم در خیابان از مردم تقاضای کمک کردم تا از دست آن دو مرد نجاتم دهند.

سناریوی زن شیاد جهت اخاذی از مرد شهرستانی

بدین ترتیب دستور دستگیری زن جوان نیز صادر شد. صبح دیروز هر سه متهم به شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شده است و به دفاع از خود پرداختند.

زن جوان به بازپرس گفت: من شوهر دارم ولی این مرد مزاحم من بود، او با نام جعلی یک زن خودش را در اینستاگرام معرفی کرده بود. من به او اعتماد کردم و تصویر های شخصی ام را برایش فرستادم ولی بعد از مدتی فهمیدم او مرد است و قصد دارد با همان تصویر ها از من اخاذی کند به همین خاطر او را به پایتخت کشور عزیزمان ایران کشاندم تا تنبیهش کنم.دو متهم مرد نیز ضمن تأیید بیانات این زن گفتند که فقط قصد داشتند این مرد شهرستانی را تنبیه کنند. این در حالی است که آنها هیچ نسبت قانونی با زن نداشته و میوه فروش محل هستند.

چند روز قبل مرد جوانی در حالی که همراه دو مرد دیگر به سمت یک دستگاه عابر بانک می‌رفت ناگهان شروع به داد و فریاد کرد و از مردم کمک خواست. 

اما بازپرس پرونده بعد از شنیدن بیانات متهمان هر سه نفر را بازداشت کرد و با این فرضیه که متهمان با این شگرد از افراد دیگری نیز اخاذی کرده باشند آنها را جهت تحقیقات زیاد در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار داد.

واژه های کلیدی: ایران | مزاحم | انتقال | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs