گُل محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گُل: محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار حوادث مرگ مشکوک مرد جوان در ملاقات زن صیغه ای

ساعت 9:16 صبح دیروز بازپرس کشیک قتل پایتخت در پی تماس مأموران کلانتری 138 جنت آباد در جریان فوت مشکوک مرد جوانی قرار گرفت.

مرگ مشکوک مرد جوان در ملاقات زن صیغه ای

عبارات مهم : ایران

ساعت 9:16 صبح دیروز بازپرس کشیک قتل پایتخت در پی تماس مأموران کلانتری 138 جنت آباد در جریان فوت مشکوک مرد جوانی قرار گرفت.

ایران نوشت:با اعلام این خبر تحقیقات بازپرس سیدسجاد منافی آذر و تیم جنایی شروع شد. زن جوان به تیم جنایی گفت: «مدتی قبل با شهرام در یکی از شهرستان های غربی کشور آشنا شدم. با اینکه او متأهل بود ولی با هم ازدواج موقت کردیم. هر لحظه شهرام به شهر ما می آمد ولی این دفعه از من خواست من به پایتخت کشور عزیزمان ایران بیایم.

وقتی به پایتخت کشور عزیزمان ایران آمدم با شهرام به منزل یکی از دوستانش در سعادت آباد رفتیم و شب هم ماندیم، ولی سحرگاه متوجه شدم او نفس نمی کشد. به همین خاطر با اورژانس تماس گرفتم، ولی آنها بعد از معاینه شوهرم اعلام کردند او جانباخته است.»

مرگ مشکوک مرد جوان در ملاقات زن صیغه ای

به دنبال بیانات زن جوان، جسد جهت کشف علت و وقت دقیق فوت به پزشکی قانونی انتقال یافت.

ساعت 9:16 صبح دیروز بازپرس کشیک قتل پایتخت در پی تماس مأموران کلانتری 138 جنت آباد در جریان فوت مشکوک مرد جوانی قرار گرفت.

واژه های کلیدی: ایران | مرگ مشکوک | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs