گُل محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گُل: محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی دادگاه آمریکا کشور عزیزمان ایران را به پرداخت ۶۳ میلیون دلار غرامت محکوم کرد

دادگاهی در آمریکا کشور عزیزمان ایران را به پرداخت ۶۳ میلیون دلار غرامت به یکی از اتباع این کشور که در کشور عزیزمان ایران زندانی بوده هست، محکوم کرد.

دادگاه آمریکا کشور عزیزمان ایران را به پرداخت ۶۳ میلیون دلار غرامت محکوم کرد

دادگاه آمریکا کشور عزیزمان ایران را به پرداخت ۶۳ میلیون دلار غرامت محکوم کرد

عبارات مهم : ایران

دادگاهی در آمریکا کشور عزیزمان ایران را به پرداخت ۶۳ میلیون دلار غرامت به یکی از اتباع این کشور که در کشور عزیزمان ایران زندانی بوده هست، محکوم کرد.

به گزارش مهر، «تلن هاول»، قاضی دادگاه منطقه ای واشنگتن کشور عزیزمان ایران را به پرداخت ۶۳ میلیون دلار غرامت به یکی از اتباع این کشور که در کشور عزیزمان ایران زندانی بوده هست، محکوم کرد.

دادگاه آمریکا کشور عزیزمان ایران را به پرداخت ۶۳ میلیون دلار غرامت محکوم کرد

در حکم این دادگاه اعلام شده است است که کشور عزیزمان ایران باید مبلغ مورد نظر را به «امیر حکمتی»، از اعضای سایق نیروی دریایی آمریکا بپردازد.

این فرد مدعی شده است است که در وقت بازداشت در ایران، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ ، مورد شکنجه قرار گرفته است.

دادگاهی در آمریکا کشور عزیزمان ایران را به پرداخت ۶۳ میلیون دلار غرامت به یکی از اتباع این کشور که در کشور عزیزمان ایران زندانی بوده هست، محکوم کرد.

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | آمریکا | دادگاه | زندانی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs