گُل محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گُل: محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نا امید کردن مردم از منتخب خود پیامدهای ناگواری به دنبال دارد / آذر منصوری

آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در رشته توئیتی، به حوادث اخیر کشور و صحبت‌های روحانی تصویر العمل نشان داد.

نا امید کردن مردم از منتخب خود پیامدهای ناگواری به دنبال دارد / آذر منصوری

آذر منصوری: نا امید کردن مردم از منتخب خود پیامدهای ناگواری به دنبال دارد

عبارات مهم : سیاسی

آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب در رشته توئیتی، به حوادث اخیر کشور و صحبت های روحانی تصویر العمل نشان داد.

به گزارش ایلنا، در توییت های آذر منصوری آمده است:

نا امید کردن مردم از منتخب خود پیامدهای ناگواری به دنبال دارد / آذر منصوری

۱. سال هاست بسیاری از صاحبنظران نسبت به وقوع شورش های شهری هشدار داده اند ولی این هشدارها جدی گرفته نشد. تاحدی که حتی صورت مسئله را انکار کردند و پنداشتند با فشار بر مدیر جمهور و راه انداختن شعار فوت بر او آخرین تیرخلاص را به رقیب سیاسی خود زده اند.

۲. طبیعی است که اگر رویکرد غالب همچنان پاک کردن صورت مسئله باشد، باید بیش از پیش دلواپس استمرار این شورش ها بود. به همین علت باید روی علت ها و ریشه های این نارضایتی ها متمرکز شد و آن را بر یک علت خاص تقلیل نداد. قابل آینده نگری هم بود که عده ای در بیرون از مرزها بخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند.

آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در رشته توئیتی، به حوادث اخیر کشور و صحبت‌های روحانی تصویر العمل نشان داد.

۳.تجربه ثابت کرده است که محدود کردن جریان آزاد اطلاع رسانی نه تنها دسترسی ها را محدود نمی کند و چاره ساز نیست، بلکه خود به عاملی جهت دامن زدن به شایعات و بی اعتمادی و کم اعتباری رسانه های باقیمانده تبدیل می شود. همان طور که نتیجه انکار و یا سرکوب اعتراضات ناگفته پیداست.

اصلاح طلبان به رغم موانع با حضور در انتخابات در واقع تلاش می کنند با اصلاح رویه ها و رویکردها و با تکیه بر ظرفیت های موجود باکمترین هزینه به کشور و مردم مطالبات آنها را جامه عمل بپوشانند، هر چند از هر دو سوی مخالفین داخلی و خارجی در مظان اتهام قرار گرفته اند، ولی ناامید نشدند.

۴.سخنان شب گذشته روحانی مبنی بر به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم به کاستی ها و توجه به مطالبات آنها نشان می دهد، راهی که تاکنون طی شده است تنها راه ممکن و مقدور پیش پای اصلاح طلبان بوده است و آنها در این مسیر از حداکثر توان خود استفاده کرده اند به امید آنکه در این رهگذر کشور عزیزمان ایران را جهت همه ایرانیان باشد.

نا امید کردن مردم از منتخب خود پیامدهای ناگواری به دنبال دارد / آذر منصوری

۵. نیک می دانیم که نا امیدشدن مردم از منتخب خود و انتخابات جهت تحقق مطالبات خود و رنگ باختن امید اجتماعی، چه پیامدهای ناگواری را به دنبال دارد. در این مرحله مجموعه حاکمیت باید آسیب شناسی جدی از آنچه تاکنون سپری شده است داشته، روند انتخابات و سهم انتخابات در سپهر سیاسی، اجتماعی و… کشور بازبینی شود.

۶.نگاه واقع بینانه به پرسشها کشور و دلایل نارضایتی ها و توافق جهت گفت وگو و رسیدن به راه حل های یکسان و مورد توافق می تواند راهی جهت کم کردن پیامدهای گفته شده است باشد. به همین منظور تکرار رفتارهای گذشته و نگاه حذفی به ظرفیت های فکری و کارشناسی کشور، نباید در این دستور کار جایی داشته باشد.

آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در رشته توئیتی، به حوادث اخیر کشور و صحبت‌های روحانی تصویر العمل نشان داد.

واژه های کلیدی: سیاسی | انتخابات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs