گُل محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گُل: محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی صدور کیفرخواست جهت بقایی با پنج عنوان اتهامی/ پرونده در شرف ارسال به دادگاه است

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست ۳۰ صفحه‌ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد و گفت که این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.

صدور کیفرخواست جهت بقایی با پنج عنوان اتهامی/ پرونده در شرف ارسال به دادگاه است

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران :صدور کیفرخواست جهت بقایی با پنج عنوان اتهامی/ پرونده در شرف ارسال به دادگاه است

عبارات مهم : ایران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست ۳۰ صفحه ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد و گفت که این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.

به گزارش ایسنا، چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در عنوان تحقیقات پرونده های قضایی، روز یکشنبه هشتم مردادماه امسال با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و بازپرسان چهار ناحیه دادسرا، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

صدور کیفرخواست جهت بقایی با پنج عنوان اتهامی/ پرونده در شرف ارسال به دادگاه است

عباس جعفری دولت آبادی در این نشست، فوت کودک هشت ماهه در پاکدشت را اتفاق تلخی دانست که از جهت اجتماعی و اخلاقی قابل توجه و بررسی است و در توضیح افزود: این که متهمی تا این حد دچار قساوت و بی رحمی است که در ارتکاب فعل مجرمانه خود، به اطفال کم سن و سال نیز رحم نکند و در کنار دزدی اتومبیل، حاضر شود طفلی معصوم و بی گناه را در وضعیتی رها کند که منتهی به فوت شود، به عنوان یک آسیب اجتماعی و اخلاقی قابل بررسی است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران سرعت عمل دادسرا در مدیریت چنین پرونده هایی را مهم خواند و افزود: این اتفاق روز پنج شنبه ۲۹ تیرماه رخ داده و تا روز چهارشنبه گذشته (۴/ ۵/ ۱۳۹۶) اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه انجام نشده بود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست ۳۰ صفحه‌ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد و گفت که این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.

جعفری دولت آبادی با خاطرنشان نمودن ضرورت مدیریت چنین حوادثی از سوی سرپرستان دادسراها و دادستان ها، در خصوص وظایف آن ها اظهار داشت: در حوادث مهم، دادستان ها باید بر اوضاع و احوال مسلط باشند و نباید از جرایم مهم و حوادث اجتماعی عقب بمانند.

وی با ابراز تاسف از وقوع چنین اتفاق ای و با اشاره به وظیفه سرپرستان نواحی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و دادستان ها و روسای حوزه های قضایی بخش استان پایتخت کشور عزیزمان ایران دائر بر اطلاع رسانی سریع اطراف حوادث مهم به دادستان مرکز استان با نشانه مدیریت اتفاق اظهار داشت: سرپرستان دادسراها و دادستان های شهرستان ها باید به فوریت در خصوص حوادث و جرایم مرتبط با افکار عمومی و وجدان جمعی به هر نحو ممکن ورود کرده تا تدابیر مورد نیاز اتخاذ شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص اتفاق اخیر، با طرح سوالی در مورد علت تاخیر در کشف اتومبیل حامل طفل گفت: حسب گزارش سرپرست دادسرای جنایی، روز سه شنبه (۳/۵/۹۶) فردی رها بودن اتومبیل مسروقه در پاکدشت را به صورت تلفنی به مأمورین پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرده بود که انتظار می رفت که پلیس سریعتر از آن اتومبیل را کشف می کرد.

صدور کیفرخواست جهت بقایی با پنج عنوان اتهامی/ پرونده در شرف ارسال به دادگاه است

جعفری دولت آبادی از سرپرست دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست در کمترین وقت ممکن و با رعایت حقوق متهمان به این پرونده پیگیری کند. وی افزود: این اتفاق آن چنان افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده که ایجاب می نماید در پیگیری به آن تسریع شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید مجدد به دادستان ها اقدام سریع و مناسب نسبت به پرونده های مهم مانند کودک آزاری، آدم ربایی، فساد اقتصادی، درگیری ها و شرارت ها گفت: در چنین پرونده هایی، حتی اگر مورد نیاز باشد که مقامات قضایی تا دیروقت فعالیت نمایند تا پیامدهای اتفاق مدیریت شده است و از ایراد خسارات زیاد پیشگیری شود، دادستان ها موظف به این اقدام هستند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست ۳۰ صفحه‌ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد و گفت که این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.

جعفری دولت آبادی به عنوان زندان و نظارت بر زندانیان پرداخت و از سرپرستان دادسراها، دادستان ها و سرپرستان دوایر نظارت زندان ها خواست ضمن ملاقات با تک تک زندانیان، اوضاع آن ها را پیگیری و رصد نمایند. وی افزود: نظارت بر اوضاع زندانیان و پیگیری پرونده آن ها، افزون بر این که جزو وظایف سرپرستان دادسرا و دادستان ها و قضات ناظر زندان هست، بزرگترین خدمتی است که مستوجب اجر اخروی هست؛ آیا که زندانی اعم از متهم یا محکوم، واجد حقوقی است و چه بسا بی گناه باشد. لذا به داخل بندهای زندان ها بروید و با زندانیان صورت به صورت ملاقات کنید.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به بازداشت بعضی متهمان مرتبط با جریان های سیاسی اشاره کرد و اظهار داشت: هنگامی که این گونه متهمان تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند، با دو تصویر العمل مواجه می شویم: نخست، مظلوم نمایی و ادعای این که کاری نکرده و کارها ارزش خدمت به مردم بوده هست؛ و دوم، ادعای این که کارها دادستانی یا مراجع قضایی رنگ و بوی سیاسی دارد.

صدور کیفرخواست جهت بقایی با پنج عنوان اتهامی/ پرونده در شرف ارسال به دادگاه است

جعفری دولت آبادی تعقیب قضایی افراد از سوی دادسرا را با توجه به ادله موجود دانست و در خصوص ادعاهای فردی وابسته به یک جریان سیاسی، اظهار داشت: اگر دادستانی کسی را تعقیب قضایی می کند، حتماً دلایلی وجود دارد و این که کسی به زندان برود و بعد از آزادی به قاضی پرونده و مسوولان قضایی و دستگاه قضا توهین نماید، جرم محسوب می شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام این مطلب که هیچ یک از متهمان مرتبط با جریان های سیاسی ، در برابر تعقیب به لحاظ ارتکاب جرم مصونیت ندارند، خطاب به چنین متهمانی اظهار داشت: این پنبه را از گوش خود بیرون بیاورید، از خواب گران بیدار شوید، کارها مجرمانه از قبیل توهین و نشر اکاذیب مستوجب تعقیب قضایی است.

جعفری دولت آبادی در تقبیح بیانات این متهم و مرتبطانش، با بی سابقه خواندن چنین رفتارهایی، گفت: اگر دادستانی در قبال ادعاها و رجزخوانی بعضی متهمان خویشتن داری می کند، بدان جهت است که می خواهد از مسیر قانون خارج نشود.

وی خطاب به متهمان این جریان که در توجیه کارها مجرمانه ، نظام جمهوری اسلامی و ارکان آن را مورد هجمه قرار می دهند، اظهار داشت: اگر توجیهی بر کارها مجرمانه خود دارید، در مراجع قضایی از خود دفاع کنید؛ نه این که دستگاه قضایی و مسئوولین نظام را زیر پرسش ببرید.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به بعضی ادعاها در خصوص اوضاع زندان ها، با اعلام این که پیگیری به اوضاع زندان ها از موضوعاتی است که تقریباً در تمامی جلسات هفتگی دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با سرپرستان و معاونان و مدیران قضایی مطرح و بررسی می گردد، اظهار داشت: ما بر رعایت و تامین حقوق زندانیان تاکید داریم و در این جلسه از دادستان ها و سرپرستان می خواهیم که بر این امر اهتمام ورزند، ولی این که اشتباهات موجود در زندان ها را به بعضی پیگیری های قضایی مرتبط کنیم، مناسب نیست.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: دفاع فرد تحت تعقیب باید در دادگاه و در قبال دلایل مطرح شده است علیه خود باشد، نه با رجزخوانی جهت دستگاه قضایی. دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران همان قدر که به قانون وفادار هست، تسلیم ادعاها و بیانات بی مبنا نمی شود و تعقیب متهمان را مطابق قانون ادامه می دهد و تاکید می شود هیچ کس در برابر قانون مصونیت ندارد.

جعفری دولت آبادی در این جلسه به مساله کثرت پرونده های قضایی و زیاد کردن ورودی ها پرداخت و با اعلام این که همه ساله ار جاع پرونده ها به مراجع قضایی تا ده درصد زیاد کردن می یابد؛ ضمن این که یک سری پرونده های قدیمی و مسن در دادسرا موجود است که باید به آخر برسد، در خصوص علت زیاد کردن چنین پرونده هایی، به اتخاذ بعضی شیوه ها از سوی قضات دادگاه ها اشاره نمود و افزود: از نقش دادگاه ها در ارسال چنین پرونده هایی به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران نباید غافل بود آیا که در بعضی موارد، محاکم با اتخاذ یک رویکرد قضایی ، پرونده های زیادی به دادسرا اعاده می کنند؛ این در حالی است که اوضاع موجود، این میزان ورودی را تکافو نمی کند و لذا مدیریت کم کردن موجودی به خاص از طریق به آخر رساندن پرونده های قدیمی مهم است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران یکی از راهکارهای مدیریت پرونده های ورودی به دادسرا را، ارجاع مناسب و مطابق قانون دانست و اظهار داشت: مدیریت پرونده ها از مرحله ارجاع شروع می شود لذا سرپرستان رأساً امر ارجاع را به عهده گیرند و در صورت ضرورت، دادیار ارجاع منصوب نمایند.

توصیه دیگر جعفری دولت آبادی به معاونان دادسرا، حضور موثر میان مردم و در جامعه بود. وی با تاکید بر این که چنین حضوری به معنای اقدام تبلیغاتی نیست، در توضیح بیان داشت: حضور دادستان در جامعه باید ملموس باشد و این حضور به معنای تبلیغاتی شدن کارها مقامات قضایی دادسرا نیست، بلکه باید به گونه ای باشد که مردم احساس کنند هر جا اتفاق ای رخ می دهد یا جرمی ارتکاب می یابد، دادستان حضور دارد؛ لذا در پرسشها ملی حضور دادستان؛ و در پرسشها کمتر خطیر، حضور سرپرستان نواحی در محل اتفاق به منظور مدیریت اتفاق مهم است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران فلسفه نام گذاری قضات دادسرا به «قاضی ایستاده» را همین ضرورت حضور در جامعه دانست و در آثار مثبت چنین حضوری اظهار داشت: در جرایم مهم مانند دزدی های باندی، قتل های فجیع یا زنجیره ای و خسارت های مرتبط با حقوق عامه، دادستان با حضور در صحنه، اموزش به بازپرس، معرفی دادیاری مجرب جهت دفاع از کیفرخواست و تسریع در اجرای احکام، نقش خود را ایفا می کند.

جعفری دولت آبادی در چگونگی ایفای نقش دادستانی و تاثیر آن بر زیرمجموعه، اظهار داشت: ما سرپرستان و دادستان های پر انرژی می خواهیم و مقامات قضایی دادسرا از دو طریق بر ایجاد انگیزه خدمتی در قضات تحت تصدی خود موثرند. نخست، آن که سرپرستان باید مشوق و الگوی قضات باشند و دوم، ضرورت مقابله جدی و سریع با جرایم مهم است.

وی با توصیه به سرپرستان نواحی دادسرا مبنی بر این که در مواقع بحران، حضور در اتاق کار کفایت نمی کند، تاکید نمود که سرپرستان باید در صحنه حوادث حضور یابند و مشکلات، کمبودها و نواقص، مانع از ایفای وظایف مقامات قضایی دادسرا در حوادث مهم نشود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران نشانه از برگزاری جلسات با بازپرسان را ایجاد فضای دوست داشتنی در جهت بیان پرسشها موجود در امر تحقیق و اتخاذ راهکارهایی در برطرف موانع تحقیق دانست و خطاب به بازپرسان اظهار داشت: نشانه اصلی، ایجاد تحول در بخش تحقیقات مقدماتی است و یافته های این جلسات که حاصل تجربه های سرپرستان دادسراها و بازپرسان می باشد، در قالب دستورالعملی مشتمل بر شیوه های تحقیق و راهکارهای پیشنهادی جهت برطرف پرسشها مرتبط با ضابطان تدوین و در اختیار قضات دادسرا قرار خواهد گرفت.

جعفری دولت آبادی همچنین از صدور کیفرخواست ۳۰ صفحه ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد و گفت که این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | مراجع قضایی | دستگاه قضایی | اخبار سیاسی و اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs