گُل محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گُل: محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی قرارداد توتال فضای تردید نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور عزیزمان ایران را از بین می‌برد / نجفی

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امضای قرارداد توتال را موجب از بین رفتن فضای وحشت و تردید نسبت به سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران دانست. 

قرارداد توتال فضای تردید نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور عزیزمان ایران را از بین می‌برد / نجفی

نجفی: قرارداد توتال فضای تردید نسبت به سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران را از بین می برد

عبارات مهم : امنیت

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امضای قرارداد توتال را موجب از بین رفتن فضای وحشت و تردید نسبت به سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران دانست.

علی نجفی خوشرودی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه در برنامه ششم رشد اقتصادی 8 درصد به دولت وظیفه شده است ما نیازمند سرمایه گذاری بالغ بر 150 میلیارد دلار هستیم و این سرمایه باید با مذاکرات در بخش هایی که مزیت ماست بویژه نفت و گاز محقق شود.

قرارداد توتال فضای تردید نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور عزیزمان ایران را از بین می‌برد / نجفی

وی افزود: قراردادی که امضا شد دستاورد مهمی داشت و آن اینکه فضای ترس، واهمه و تردید نسبت به سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران را از بین برد. به هر حال توتال یک شرکت بزرگ بین المللی است و ارزیابی های فنی، اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری خود را دارد و از این جهت شاخص محسوب می شود. در واقع این سرمایه گذاری خبر روشنی به دنیا دارد که کشور عزیزمان ایران جهت سرمایه گذاری هم جالب هست، هم اقتصادی و هم امنیت مورد نیاز را جهت سرمایه گذاری دارد.

نماینده مردم بابل در مجلس ادامه داد: به نظر من همه بخش های کشور باید از این گونه کارها حمایت کنند، البته این به این معنا نیست که از توانمندی و منابع شرکت های داخلی مان بهره نگیریم، کما اینکه در همین قرارداد آینده نگری هایی در این خصوص صورت گرفته است.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امضای قرارداد توتال را موجب از بین رفتن فضای وحشت و تردید نسبت به سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران دانست. 

نجفی اضافه کرد: ما باید عقب ماندگی ها را جبران کنیم و شرایط کشور را جهت جذب سرمایه گذاری و فناوری پیش رفته فراهم کنیم تا ان شاءالله با حمایت همه جانبه مجلس و بخش های دیگر شاهد تحقق این سرمایه گذاری ها باشیم.

واژه های کلیدی: امنیت | ایران | اقتصادی | قرارداد | سرمایه گذاری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs