گُل محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گُل: محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ، کارانه&quot، واکنش وزارت کشور به نحوه تبلیغات انتخاباتی قالیباف و فیلتر سامانه &quot

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه با توجه به حکم صریح قانون، دو قید جهت فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت و نهادهای عمومی، مقرر شده است هست، گفت: نخست آنکه در سا

، کارانه&quot، واکنش وزارت کشور به نحوه تبلیغات انتخاباتی قالیباف و فیلتر سامانه &quot

واکنش وزارت کشور به نحوه تبلیغات انتخاباتی قالیباف و فیلتر سامانه "کارانه"

عبارات مهم : قانون

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه با توجه به حکم صریح قانون، دو قید جهت فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت و نهادهای عمومی، مقرر شده است هست، گفت: نخست آنکه در ساعات اداری حق ندارند، فعالیت انتخاباتی انجام دهند و اگر می خواهند فعالیت داشته باشند، باید در ساعات غیراداری باشد. دوم اینکه اگر می خواهند به نفع یک نامزد تبلیغ کنند، باید بدون بهره برداری یا ذکر سمت و یا عنوان اداری ارزش باشد.

سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که به گفته بعضی از اعضای شورای شهر تهران، بعضی معاونان شهردار، قالیباف را در سفرهای انتخاباتی همراهی می کنند و گفته شده است که حتی بعضی شهرداری های مناطق نیز مشغول تبلیغات انتخاباتی هستند، اظهار داشت: به موجب قانون، فعالیت کارمندان در ساعات اداری، جهت تبلیغات انتخاباتی و همچنین استفاده از امکانات و وسایل نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند یا دارایی آنها از اموال عمومی هست، ممنوع و مرتکبان هم مجرم آشنا شده است اند.

، کارانه&quot، واکنش وزارت کشور به نحوه تبلیغات انتخاباتی قالیباف و فیلتر سامانه &quot

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه با توجه به حکم صریح قانون، دو قید جهت فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت و نهادهای عمومی، مقرر شده است هست، افزود: نخست آنکه در ساعات اداری حق ندارند، فعالیت انتخاباتی انجام دهند و اگر می خواهند فعالیت داشته باشند، باید در ساعات غیراداری باشد. دوم اینکه اگر می خواهند به نفع یک نامزد تبلیغ کنند، باید بدون بهره برداری یا ذکر سمت و یا عنوان اداری ارزش باشد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه افراد با رعایت این دو قید می توانند فعالیت انتخاباتی داشته و حتی به عنوان شخصیت حقیقی خود از هر نامزدی اعلام حمایت کنند، افزود: مقامات اجرایی انتخابات و ناظران شورای نگهبان هم تحت هیچ شرایطی حق ندارند، در تبلیغات انتخاباتی همکاری داشته و از نامزدی جانبداری کنند.

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه با توجه به حکم صریح قانون، دو قید جهت فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت و نهادهای عمومی، مقرر شده است هست، گفت: نخست آنکه در سا

وی افزود: از مردم عزیز درخواست داریم اگر موارد تخلف از این قانون را مشاهده کردند در مناسب ترین وقت به ستاد انتخابات کشور اعلام کنند.

وی همچنین راجع به سامانه “کارانه” و همچنین راه اندازی سامانه “کارورزی” از سوی دولت و اینکه بعضی رسانه ها عنوان می کنند که این سامانه دولت شائبه خرید و فروش رای دارد، گفت: در ماده ۳۳ قانون مصادیقی مشخص و جرم انگاری شده است هست. در این ماده تاکید شده است که نامزدها نباید این کارها را انجام دهند که یکی از آنها خرید و فروش رای و دیگری تطمیع در امر انتخابات هست. با توجه به اینکه مرجع تشخیص وقوع جرم قوه قضاییه هست، عنوان این سامانه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح شد و در آنجا رای صادر و کارها بعدی (فیلتر) نیز انجام شد.

سخنگوی وزارت کشور ضمن تاکید بر اینکه همگان باید از هر گونه اقدامی که شائبه بروز قانون شکنی در انتخابات ایجاد می کند؛ پرهیز کنند، خاطرنشان کرد: البته این نافی “اقدامات” و ” استمرار خدمات عمومی “از سوی دولت مستقر در هر دوره ای نیست و دولت تا آخرین روزی که به موجب قانون، عهده دار وظایف هست، حتما باید وظایف خود را انجام دهد و نباید خللی در نحوه اداره کشور و تصمیم گیری ها وارد شود.

، کارانه&quot، واکنش وزارت کشور به نحوه تبلیغات انتخاباتی قالیباف و فیلتر سامانه &quot

وی تاکید کرد: انتخابات قوانین خاص خود را دارد و دستگاه ها فارغ از اینکه در چه دولتی و در وقت انتخابات یا غیر آن باشند، باید خدمات خودشان را به نحو شایسته ای انجام دهند.

سامانی افزود: بنابرین دو فضای متفاوت وجود دارد؛ یکی بحث انتخابات و قوانین خاص آن است و دیگری این است که به لحاظ موازین قانونی، انجام وظایف هر یک از دستگاه ها تعطیل بردار نیست و باید در هر وقت انجام شود.

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه با توجه به حکم صریح قانون، دو قید جهت فعالیت انتخاباتی کارمندان دولت و نهادهای عمومی، مقرر شده است هست، گفت: نخست آنکه در سا

واژه های کلیدی: قانون | فعالیت | قانونی | انتخابات | وزارت کشور | از اینکه در | ستاد انتخابات کشور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs