گُل محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گُل: محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی دبی «شهر مریخی» می سازد

دبی قصد دارد شهری جهت شبیه سازی زندگی در مریخ با مساحت ۱۷۶۵۱۶ متر مربع و بودجه ۱۳۹ میلیون دلار بسازد. 

دبی «شهر مریخی» می سازد

دبی «شهر مریخی» می سازد

عبارات مهم : انرژی

دبی قصد دارد شهری جهت شبیه سازی زندگی در مریخ با مساحت ۱۷۶۵۱۶ متر مربع و بودجه ۱۳۹ میلیون دلار بسازد.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، نشانه از ساخت این شهر شبیه سازی حیات در سیاره سرخ رنگ است.

شهر مذکور با مساحت ۱۷۶,۵۱۶ مترمربع ساخته می شود و به این ترتیب بزرگترین شهر شبیه سازی شده است دنیا به حساب می آید.

دبی «شهر مریخی» می سازد

گروه محققان یک سال در این پروژه زندگی می کنند. آنها با انجام آزمایش های متفاوت در این شهر نیازهای انسان به مواد غذایی، آب و انرژی را جهت ادامه حیات در مریخ بررسی می کنند.

این شهر بخشی از استراتژی Mars۲۱۱۷ دبی هست. نشانه این استراتژی ساخت نخستین پایگاه در مریخ در ۱۰۰ سال آتی است.

دبی قصد دارد شهری جهت شبیه سازی زندگی در مریخ با مساحت ۱۷۶۵۱۶ متر مربع و بودجه ۱۳۹ میلیون دلار بسازد. 

در این شهر آزمایش های پیشرفته آب وهوا و محیط خشن سیاره را شبیه سازی می کنند.

دبی «شهر مریخی» می سازد

دبی قصد دارد شهری جهت شبیه سازی زندگی در مریخ با مساحت ۱۷۶۵۱۶ متر مربع و بودجه ۱۳۹ میلیون دلار بسازد. 

واژه های کلیدی: انرژی | زندگی | سیاره | آزمایش | استراتژی | اخبار علمی و آموزشی

دبی «شهر مریخی» می سازد

دبی «شهر مریخی» می سازد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs