گُل محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گُل: محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی چه گروههای خونی مستعد سکته قلبی هستند

تحقیقات تازه نشان می دهد میان آنهایی که گروه خونی به جز O دارند و احتمال مبتلا شدن به حمله قلبی و سکته ارتباطی وجود دارد. 

چه گروههای خونی مستعد سکته قلبی هستند

چه گروههای خونی مستعد سکته قلبی هستند

عبارات مهم : پزشکی

تحقیقات تازه نشان می دهد میان آنهایی که گروه خونی به جز O دارند و احتمال مبتلا شدن به حمله قلبی و سکته ارتباطی وجود دارد.

به گزارش مهر، پایگاه علمی – خبری ساینس الرت گزارش داد: آنالیزهای صورت گرفته بر روی بیش از ۱.۳ میلیون نفر مشخص کرده آنهایی که گروه خونی به جز O+ و O- دارند ۹ درصد زیاد احتمال دارد که دچار ناراحتی های قلبی نظیر سکته و حمله شوند.

چه گروههای خونی مستعد سکته قلبی هستند

البته محققان هنوز مطمئن نیستند که چه عاملی موجب شکل گیری این نوع ارتباط عجیب می شود. این بدان معناست که هنوز خیلی سریع است بگوییم چه گروههای خونی ریسک مبتلا شدن به پرسشها قلبی را زیاد کردن می دهد.

اما این حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که این بررسی بر روی یک گروه بزرگ که بیش از ۱.۳ میلیون تن را دربرمی گیرد صورت گرفته هست. همین توصیه باعث شده است که کارشناسان به این یافته توجه کرده و انجام تحقیقات دقیق را ارزشمند بدانند.

تحقیقات تازه نشان می دهد میان آنهایی که گروه خونی به جز O دارند و احتمال مبتلا شدن به حمله قلبی و سکته ارتباطی وجود دارد. 

این تحقیقات در هلند انجام شده است هست. تس کول از مرکز پزشکی دانشگاه خرونینگن هلند که هدایت گروهی از محققان را در این پروژه بر عهده داشته می گوید: یافته ها نشان می دهد آن دسته از افرادی که گروه خونی ارزش به جز O است یعنی A، B و AB بیش از سایرین احتمال دارد قربانی ناراحتی و حملات قلبی شوند.

به باور کارشناسان، اگر این یافته ها در مراحل بعدی به تأیید برسد آن وقت اهمیت کارها پزشکی جهت افراد یه به بیان بهتر «شخصی سازی» این روند بیش از پیش آشکار می شود.

چه گروههای خونی مستعد سکته قلبی هستند

واژه های کلیدی: پزشکی | میلیون | تحقیقات | ناراحتی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs