گُل محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گُل: محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار گوناگون مجموعه تصویر های قشنگی که نشان می دهند کابین خلبان عالی ترین دفتر کار دنیا است

یک خلبان هلندی به نام جی پی سی ون هیست را باید صاحب عالی ترین دفتر کار در دنیا دانست. در تصاویری که این خلبان از کابین هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ خود تهیه کرده می توان

مجموعه تصویر های قشنگی که نشان می دهند کابین خلبان عالی ترین دفتر کار دنیا است

مجموعه تصویر های قشنگی که نشان می دهند کابین خلبان عالی ترین دفتر کار دنیا است

عبارات مهم : اخبار

یک خلبان هلندی به نام جی پی سی ون هیست را باید صاحب عالی ترین دفتر کار در دنیا دانست. در تصاویری که این خلبان از کابین هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ خود تهیه کرده می توان قشنگی را در لامپ ها و کلیدهای فراوان آن مشاهده کرد. وی در این باره می گوید: ” با کاری که من دارم می توانم تمام دنیا را ببینم و این شانس را دارم که در جایگاهی باشم که می توانم با استفاده از دوربینم تصویر هایی از نقاط متفاوت دنیا بگیرم و قشنگی جاهایی که دیده ام را جهت خود جاودانه کنم”. در ادامه شما را به دیدن تصاویری که این خلبان خوش ذوق از کابین هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ خود گرفته است دعوت می کنیم.

مجموعه تصویر های قشنگی که نشان می دهند کابین خلبان عالی ترین دفتر کار دنیا است

یک خلبان هلندی به نام جی پی سی ون هیست را باید صاحب عالی ترین دفتر کار در دنیا دانست. در تصاویری که این خلبان از کابین هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ خود تهیه کرده می توان

مجموعه تصویر های قشنگی که نشان می دهند کابین خلبان عالی ترین دفتر کار دنیا است

یک خلبان هلندی به نام جی پی سی ون هیست را باید صاحب عالی ترین دفتر کار در دنیا دانست. در تصاویری که این خلبان از کابین هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ خود تهیه کرده می توان

مجموعه تصویر های قشنگی که نشان می دهند کابین خلبان عالی ترین دفتر کار دنیا است

اخبار گوناگون – روزیاتو

واژه های کلیدی: اخبار | تصویر | خلبان | مجموعه | هواپیمای بوئینگ | اخبار گوناگون

مجموعه تصویر های قشنگی که نشان می دهند کابین خلبان عالی ترین دفتر کار دنیا است

مجموعه تصویر های قشنگی که نشان می دهند کابین خلبان عالی ترین دفتر کار دنیا است

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs