گُل محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گُل: محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

عکس + نخستین تاکسی هوشمند بدون راننده روسیه

اولین تاکسی بدون راننده روسیه با نام «ماتروشکا» مراحل نهایی آزمایش خود را می‌گذراند و بزودی در خیابانهای این کشور از آن استفاده خواهد شد.  ..

ادامه مطلب